Tevékenységek

A szövetkezet célja:

A szövetkezet célja a tagok gazdasági és társadalmi szükségletei kielégítésének elősegítése, előmozdítása. További célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése, közreműködés a tagok szociális, kulturális és oktatási igényeinek színvonalas kielégítésében. Mindezeken túlmenően a szövetkezet célja, hogy szociális támogatást és tájékoztatást nyújtson a térségben munka nélkül élő és a mindennapi megélhetési problémákkal küzdő hátrányos helyzetű emberek önfenntartásának előmozdítása érdekében, ezáltal lehetőséget biztosítva szegénységben élőknek, hogy a támogatásával csatlakozzanak egy gazdasági, termelő tevékenységet végző közösséghez, ahol a munkában együttműködő társakkal előteremthetik a mindennapi megélhetésükhöz szükséges jövedelmüket. A szövetkezet célul tűzi ki, hogy a szövetkezet keretein belül könnyen megtanulható, fizikai munkavégzés keretében, nagyrészt kézi munkavégzéssel foglalkoztasson megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű, álláskereső és inaktív, de munkára képes embereket.


A szövetkezet az alábbi közhasznú tevékenységeket is végzi, mint közhasznú szervezet:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

- környezetvédelem

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.


A szövetkezet és a tagok az alábbi formákban működnek együtt gazdasági téren:

- a tagok beszerzéseinek, termékeik feldolgozásának, értékesítésének lebonyolításában;

a tagok fogyasztási szükségleteinek kielégítésében és vásárlási visszatérítés nyújtásában;

- közös gazdálkodásban;

- a tagok munkalehetőséghez juttatásában, szociálisan hátrányos helyzetük egyéb módon való javításában;

- a tagok munkalehetőséghez juttatásában, szociálisan hátrányos helyzetük egyéb módon való javításában;

- a gazdasági együttműködés konkrét módjához igazodó egyéb formában.

A szövetkezet – külön jogszabályban meghatározottak szerint – közreműködhet közmunka, közhasznú valamint közcélú munka biztosításában is.


A szövetkezet tevékenységi körét bővítette pályázati projektekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával. Pályázati projekteknél vállaljuk a projektek előkészítését, pályázatok megírását, menedzselését, az elszámolások elkészítését, monitoringozását. A pályázatokhoz kapcsolódóan végzünk továbbá szükségletfelméréseket, célcsoport elemzéseket, előzetes igényfelméréseket, üzleti tervek megírását, hatástanulmányok készítését, nyilvánosság biztosítását, szemléletformáló akciók szervezését. Szolgáltatásainkat megpróbáltuk komplexen kialakítani, hogy a jelenlegi és leendő partnereinket a lehető leghatékonyabban ki tudjuk szolgálni.